2020 betydde oppstart i Trøndelag, kor kontoret var aktivt til stades på blant anna det sentrale Trøndelagsmøtet. Samstundes fann Amalie Dalland Senneset vegen til Brussel, kor ho byrja sitt engasjement som ny trainee ved Trøndelags Europakontor. Vi ønskje ho varmt velkomen!

Les mer