Europadagene 7.-10. mai 2019 i Trondheim

Den andre uken i mai kommer Europa til Trondheim. En rekke arrangementer som muliggjør tettere samhandling med Europa vil finne sted. Her får du en oversikt over Europadagene i Trondheim 7.- 10. mai 2019.

Innvilget støtte til trøndersk bedrift

Daglig leder ved Trøndelags Europakontor, Heidi Fossland, deltok i februar i et ekspertpanel som hjalp norske bedrifter med å forberede seg til sine kommende høringer for European Innovation Council (EIC). En av bedriftene som har dratt nytte av ekspertpanelets tilbakemeldinger er trønderske Planktonic, som har fått innvilget hele 14,5 millioner kroner i støtte.  

Økte muligheter for trøndersk ungdomsutveksling i Europa

Mange trøndere tar deler av utdanningen sin i utlandet, finansiert gjennom Erasmus+. I en kronikk publisert i Adressa 16. mars skriver vår daglige leder, Heidi Fossland, om nye muligheter for utveksling og utdanningssamarbeid i Europa. Trøndelag bør begynne forberedelsene.

Trøndelag vant europamesterskapet i EU-finansiert energiforskning

 – I 2018 toppet Norge statistikken over tildeling av EU-midler innen energiforskning. Vi konkurrerte til oss prosjekter til en verdi godt over 300 million kroner. 60 prosent av pengene gikk til Trøndelag og finansierer forskning og innovasjon innen fornybar energi, skriver vår daglige leder Heidi Fossland og Tor Ivar Eikaas, leder av Forskningsrådets Brusselkontor, i en kronikk publisert i Trønderavisa 14. mars.

Kreativt Europa på dagsordenen hos Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor har har det siste halvåret fulgt nøye med på Kreativt Europa, som er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Siden vi har utredet norske aktørers nytte av programmet, ble vi invitert til å gi innspill til den kommende utgaven av programmet.