Aktuelt

Siste nytt fra Trøndelags Europakontor

Et alvorlig truet språk finnes ennå midt iblant oss

– Språk er avgjørende for identiteten til et menneske. Midt blant oss lever et språk som er alvorlig utrydningstruet. Under 1000 mennesker snakker sørsamisk, skriver daglig leder, Heidi Fossland, i en kronikk først publisert i avisa Nidaros. Hun peker videre på behovet for å sette revitalisering av sørsamisk på den politiske agendaen i EUs institusjoner

Les mer

Malviking med internasjonal bakgrunn finner veien til Trøndelags Europakontor

Til arbeidet ved Trøndelags Europakontor tar hun med seg erfaringer fra arbeid som praktikant ved Norges faste delegasjon til OSSE i

Les mer

Gullstandard i trøndersk bioøkonomi?

Trøndelag har gode forutsetninger for å lykkes med økt verdiskaping innen bioøkonomi. Europa rigger en ny periode for verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Vi må ta del i innovasjonskraften som skapes. Dette er hovedbudskapet i debattinnlegg skrevet av Gunn-Turid Kvam fra Ruralis, Lars-Bendik Austmo fra Nibio og Heidi Fossland, daglig leder hos Trøndelags Europakontor. 

Les mer

Webinar: Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft!

Trøndelags Europakontor inviterer til webinaret Trøndelag + Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont = Økt innovasjonskraft! Tirsdag 26. Mai kl

Les mer

Webinar: Bioøkonomiregionen Trøndelag – Muligheter for økt verdiskaping gjennom europeisk kunnskapsbygging

Bioøkonomi omfatter de delene av økonomien som benytter fornybare biologiske ressurser fra land og sjø til å produsere mat, biomaterialer,

Les mer

Webinar: Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?

Med dette inviterer vi til et webinar med en samtale om hvilken rolle det offentlige Trøndelag kan ta i EUs

Les mer

Fremtidig statsviter på plass som ny praktikant fra høsten

Hanna er masterstudent i statsvitenskap ved NTNU, med spesialisering innen offentlig politikk og administrasjon. Det er spesielt Trøndelags Europakontors funksjon

Les mer

Følg Trøndelags Europakontor sin webinarserie!

Trøndelags Europakontor lanserer en webinarserie for våren 2020. Webinarene skal gi innsikt i viktige europeiske strategier som vil påvirke oss, belyse muligheter som ligger i tettere samhandling med Europa og deltakelse i EUs programmer for trønderske aktører

Les mer

Vi vet at etter regn kommer sol! Trøndelag må omstille i en grønnere retning

Vi kjenner ikke omfanget av de økonomiske konsekvensene av Korona. Vi vet bare at viruset har satt oss på en historisk prøve som sammenlignes med de harde 30-årene. En ny grønn vekststrategi er Europas løsning ut av krisen. Den passer oss godt!

Les mer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen