Nyheter

Trøndelags hurtigbåtprosjekt valgt ut til Polis-konferansen

Polis er et nettverk av europeiske byer og regioner som arbeider for å utvikle innovative teknologier og politikk for lokal transport. Dette gjøres gjennom integrerte strategier med både økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjoner. For å samle aktører som arbeider med innovasjon innenfor transport, inviterer nettverket til en stor konferanse i Brussel en gang i året.&hellip

Les mer »

Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

I går besøkte lederen for EUs innbyggerdialog i Europakommisjonen, Joachim Ott, Trøndelags Europakontor. Anledningen var at kontoret arrangerte frokostseminar for de norske regionkontorene i Brussel. Til stede var også representanter fra Norges delegasjon til EU og Trondheim kommune. EU har de siste fem årene arrangert ulike former for folkemøter for å la innbyggerne bidra til&hellip

Les mer »

By- og regionuka i Brussel (EWRC) 2019. Sett av 7. til 10. oktober!

Brussels største kunnskapsdelingsfestival, European Week of Regions and Cities (EWRC), har publisert en oversikt over årets seminarer og arrangementer. For å gjøre det lett for våre medlemmer har Trøndelags Europakontor laget et “løypekart” over de seminarene vi mener er mest relevante. Arrangementene er deretter sortert etter tematikk. Vi ber dere sette av de aktuelle datoene&hellip

Les mer »

Europa på besøk i Trøndelag – Europadagene 2019

Med utgangspunkt i et ønske fra EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, om å legge årets markering av Europadagen til Trondheim, og Trøndelags Europakontors satsning på å informere trønderske aktører om samarbeidsmulighetene innen EUs innovasjon- og forskningsprogrammer, gikk vi sammen om å arrangere Europadagene 2019. Fra fiskefôr til vindmøller Det skjer mye på innovasjonsfronten i&hellip

Les mer »

Frokostseminar om Erasmus+

Under seminaret, som ble arrangert av Trøndelags Europakontor, ble det presentert interessante eksempler fra skoler og universiteter i Trøndelag som illustrerte nettopp dette. Med sine internasjonale prosjekter forbereder Verdal videregående skole sine yrkesfagelever på et internasjonalt arbeidsliv. Deltakelse i europeiske samarbeidsprosjekter har gitt skolen et nettverk med fagmiljøer i hele Europa som deres elever, lærere&hellip

Les mer »

Europa kommer til Trøndelag

Den 7.-10. mai arrangeres Europadagene for første gang i Trondheim. I en kronikk publisert i Adresseavisen forteller EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, og vår daglige leder, Heidi Fossland, hva dagene skal legge til rette for. Trøndelag samarbeider tett med Europa på mange områder. Norges avtaler med EU gir norske aktører mulighet til å operere&hellip

Les mer »

Norsk deltagelse i EU-programmet LIFE

I forbindelse med EUs nye programperiode, som går fra og med 2021 til 2027, er den norske regjeringen nå godt i gang med å vurdere hvilke av EUs programmer Norge ønsker å delta i. Norge har hittil ikke vært med i LIFE, EUs miljø- og klimaprogram, men vurderer å delta fra 2021. Trøndelags Europakontor deltok&hellip

Les mer »

Økte muligheter for trøndersk ungdomsutveksling i Europa

I den kommende budsjettperioden for Erasmus+, som vil løpe fra 2021 til 2027, har Europakommisjonen foreslått å innføre en rekke nye tiltak som vil ha innvirkning på internasjonalt utdanningssamarbeid i Trøndelag. Blant tiltakene er en åpning for at flere grasrotorganisasjoner kan søke støtte. Det er også foreslått å opprette europeiske universitetsnettverk som gir utdanningssteder nye&hellip

Les mer »

Trøndelag vant europamesterskapet i EU-finansiert energiforskning

Trøndelag, Norge og Europa har store felles samfunnsutfordringer som verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 prøver å finne løsninger på. Behovet for en økt satsning på fornybar energi er en av dem. I fjor bidro norsk næringsliv, offentlig sektor og akademia med forslag til løsninger på ulike energiutfordringer. Dette resulterte i at rekordmye prosjektmidler&hellip

Les mer »

European Week of Regions and Cities 2019

Fjorårets EWRC ble rekordstor, med mer enn sju tusen deltakere. Årets arrangementet går av stabelen sjuende til  tiende oktober, og har fått tittelen «EWRC: Regions and cities, pillars of the EU’s future». I tillegg til de tre hovedtemaene, har årets EWRC følgende undertemaer: «et smartere Europa», «et mer sammenkoblet Europa» og «et mer sosialt integrert&hellip

Les mer »